Retningslinjer fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Retningslinjer i høring fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Der er p.t. ingen retningslinjer i høring.