Brexit og overførsel af personoplysninger

Brexit blev en realitet pr. 1. februar 2020. Nedenfor får du et kort overblik over, hvad det har af betydning for overførsel af personoplysninger til Storbritannien.

Som følge af at EU og Storbritannien i forbindelse med Brexit har indgået en aftale om en overgangsperiode, gælder der frem til og med 31. december 2020 de samme regler omkring overførsel af personoplysninger til Storbritannien som forud for Brexit. Det vil sige, at overførsel af personoplysninger til Storbritannien kan ske på samme vilkår som til EU- og EØS-lande.

I overgangsperioden vil der eventuelt kunne forhandles om godkendelse af Storbritannien som et sikkert tredjeland. Sker dette og falder en sådan aftale på plads, vil overførsel af personoplysninger til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden kunne ske på dette grundlag, og så vil du også til den tid kunne overføre oplysninger som i dag.

Bliver Storbritannien ikke godkendt som et sikkert tredjeland inden udløbet af overgangsperioden, vil Storbritannien derefter være at anse for et såkaldt tredjeland. Det betyder, at det kun vil være muligt at overføre personoplysninger til Storbritannien i det omfang du har et overførselsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V. Den 12. februar 2019 vedtog Databeskyttelsesrådet en vejledning om fremgangsmåden for overførsel af personoplysninger til Storbritannien i denne situation. Læs Databeskyttelsesrådets vejledning her.

Det kan være en god ide allerede nu at forberede sig på en situation, hvor Storbritannien ikke bliver godkendt som et sikkert tredjeland. På den måde sikrer du dig, at du fortsat har et overførselsgrundlag efter udløbet af overgangsperioden, hvis den situation måtte blive en realitet. Det vil kort fortalt sige, at du bør:

  • få kortlagt hvilke personoplysninger, du overfører til Storbritannien og den kontekst oplysningerne overføres i (sker overførslen til en dataansvarlig eller en databehandler, og er din organisation en del af en koncern?)
  • undersøge hvilket overførselsgrundlag som kan komme på tale for dig i tilfælde af at Storbritannien bliver et usikkert tredjeland efter udløbet af overgangsperioden
  • implementere det valgte overførselsgrundlag med henblik på at have det klart ved overgangsperiodens udløb
  • opdatere relevant intern og ekstern kommunikation i forhold til at du fremover overfører personoplysninger til Storbritannien som tredjeland

Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande kan du også læse generelt om overførsel af personoplysninger til tredjelande.