Datarådet

Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter.

Formand

  • Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer (udnævnt af justitsministeren)

Medlemmer

  • Henrik Udsen, dr.jur, Københavns Universitet (udnævnt af justitsministeren)
  • Jesper Thyrring Møller, cand.oecon, kommunaldirektør for Hedensted kommune (udnævnt af justitsministeren)
  • Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner, Bruun & Hjejle (udnævnt af justitsministeren)
  • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed (udnævnt af justitsministeren)
  • Svend Hartling, sundhedsdirektør i Region Hovedstaden (udnævnt af ministeren for offentlig innovation)
  • Martin von Haller Grønbæk, advokat og partner, Bird & Bird (udnævnt af erhvervsministeren)
  • Mette Raun Fjordside, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk (udnævnt af justitsministeren)