Datatilsynets DPO

Alle offentlige myndigheder skal have udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Her finder du kontaktoplysninger på Datatilsynets egen DPO.

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du også kan rette henvendelse til.

Datatilsynets DPO er Mia Staal Klintrup, som kan kontaktes på dpo@datatilsynet.dk eller pr. brev til Datatilsynet, Att: DPO, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby