2019 - November

 • Ny afgørelse: Burda Nordics optagelse af telefonsamtaler

  Publiceret 28-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Burda Nordics behandling af personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler vedrørende salg og markedsføring af..

 • Ny afgørelse: Breve i e-Boks fra Visitdenmark

  Publiceret 27-11-2019
  Nyhed

  Det var ikke i strid med databeskyttelsesreglerne, da Visitdenmark udsendte breve via e-Boks. Visitdenmark er en offentlig myndighed, og formålet var at informe..

 • Ny afgørelse: Indsigt i personoplysninger hos DSB

  Publiceret 26-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet fandt i et konkret tilfælde, at det var berettiget, at DSB ikke gav indsigt i de personoplysninger, som DSB (eventuelt) havde indsamlet ved hjælp a..

 • Spørgsmål fra Datatilsynets tilsyn

  Publiceret 25-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet offentliggør her nogle eksempler på spørgeskemaer, som Datatilsynet har benyttet sig af i andet halvår af 2019.

 • Ny afgørelse: Indsigt i lægekonsulentvurderinger

  Publiceret 25-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at hans pensionsselskab afviste at give ham indsigt i en lægekonsulentvurdering, der v..

 • Nye vilkår for advarselsregistre og spærrelister

  Publiceret 22-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet har fastsat nye vilkår for private dataansvarliges behandling af oplysninger i form af advarselsregistre og spærrelister. Samtidig offentliggøres n..

 • Ny opgørelse over sikkerhedsbrud

  Publiceret 22-11-2019
  Nyhed

  Credential stuffing, social engineering og manglende underretning af de registrerede: En ny opgørelse ser på tendenserne i de 1.718 brud på persondatasikkerhede..

 • Nye afgørelser: Kryptering af mails

  Publiceret 14-11-2019
  Nyhed

  Ved årets begyndelse skærpede Datatilsynet kravene til kryptering af mails i den private sektor. Dette tema har været i fokus ved forårets tilsyn, og nu er der..

 • Ny afgørelse: Klage over søgefunktion på kommunes hjemmeside

  Publiceret 07-11-2019
  Nyhed

  Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en kommune behandlede oplysninger om borgeren i forbindelse med en ”type-ahead”-søg..

 • Behandling af følsomme oplysninger

  Publiceret 07-11-2019
  Nyhed

  Fremadrettet vil det være Datatilsynets opfattelse, at dataansvarlige, som behandler følsomme oplysninger omfattet af forbuddet mod behandling i databeskyttelse..

Søg i arkivet