• Uautoriseret adgang til videoovervågning

  Publiceret 18-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har i forbindelse med et alvorligt sikkerhedsbrud fundet, at Salling havde truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, men udtal..

 • Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger hos Region Syddanmark

  Publiceret 12-06-2020
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  I en årrække var der potentiel adgang for 30.000 medarbejdere til mere end 800.000 borgeres personoplysninger. Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og giver påb..

 • Videregivelse af kundeoplysninger til brug for direkte markedsføring

  Publiceret 11-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage finder Datatilsynet, at det er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, at Stofa A/S har videregivet kundeoplysninger o..

 • Utilstrækkelig sikkerhed ved levering af inkassobreve

  Publiceret 11-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af databehandleren RoestNielsen ApS, idet virksomheden ikke levede op til kravene om et passende sikkerhe..

 • Offentliggørelse af gamle klubblade

  Publiceret 08-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Jyllinge Sejlklub har offentliggjort gamle klubblade med oplysninger om en borger og afvist at slette de pågældende oplysninger. Begge dele er i overensstemmels..

 • Behandling af indsigtsanmodning og personoplysninger

  Publiceret 02-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage taget stilling til en række virksomheder i TDC-koncernens behandling af personoplysninger.

 • Tilsyn med Carlsberg Danmark A/S' behandling af oplysninger om ansøgere

  Publiceret 25-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har afsluttet et skriftligt tilsyn med Carlsberg Danmark A/S med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering. Datatilsy..

 • Manglende opfyldelse af oplysningspligt

  Publiceret 22-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af Advokatnævnets manglende opfyldelse af sin oplysningspligt over for en advokat, som nævnet havde modta..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 18-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) for manglende sletning af videooptagelser og billeder af en tidligere medarbejder på int..

 • Ugyldigt samtykke og manglende sletning

  Publiceret 18-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at en virksomheds behandling af personoplysninger er sket uden gyldigt samtykke fra de registrerede, og at virksomheden..

Søg i arkivet