2018 - September

  • Klage over manglende sletning

    Publiceret 10-09-2018
    Afgørelse Private virksomheder

    Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

Søg i arkivet