2019

 • Arbejdsmarkedets Feriefonds iagttagelse af oplysningspligt og brug af samtykke

  Publiceret 20-12-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Arbejdsmarkedets Feriefond, fordi fonden bl.a. ikke i tilstrækkeligt omfang iagttog sin oplysningspligt i forbindelse me..

 • Databehandlers behandling af personoplysninger uden for instruks

  Publiceret 19-12-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  En kommune anmeldte et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet, da en databehandler havde anvendt en ikke godkendt underleverandør. Datatilsynet udtaler..

 • Brud på persondatasikkerheden hos nemlig.com A/S

  Publiceret 18-12-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet gav påbud om underretning af de registrerede efter et brud på persondatasikkerheden.

 • Brud på persondatasikkerheden hos Intervare A/S

  Publiceret 18-12-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet gav påbud om underretning af de registrerede efter et brud på persondatasikkerheden.

 • Burda Nordics optagelse af telefonsamtaler

  Publiceret 21-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Burda Nordics behandling af personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler vedrørende salg og markedsføring af..

 • Breve i e-Boks fra Visitdenmark

  Publiceret 21-11-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Det var ikke i strid med databeskyttelsesreglerne, at Visitdenmark udsendte breve via e-Boks under emnet ”Vigtig information til dig med sommerhus”. Visitdenmar..

 • Hvidovre Kommunes behandling af oplysninger om børn

  Publiceret 21-11-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har behandlet en klage over, at Hvidovre Kommune behandler oplysninger om børn, der relaterer sig til disses trivsel

 • Klage over deling af oplysninger mellem afdelinger i forsikringsselskab

  Publiceret 20-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har behandlet en klage fra en fagforening, der på vegne af et medlem klagede over, at et forsikringsselskab havde udvekslet oplysninger mellem sels..

 • Indsigt i oplysninger om datter

  Publiceret 19-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Det var i et konkret tilfælde i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, at en idrætsforening afslog at give en far indsigt i oplysninger om hans datter.

 • Indsigt i personoplysninger hos DSB

  Publiceret 18-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet fandt i et konkret tilfælde, at det var berettiget, at DSB ikke gav indsigt i de personoplysninger, som DSB (eventuelt) havde indsamlet ved hjælp a..

Søg i arkivet