2019 - Juli

 • Ny udtalelse om offentligt tilgængelige personoplysninger på Lectio.dk

  Publiceret 16-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Offentliggørelsen af personoplysninger om tidligere og nuværende læreres og elevers skemaer i Lectio er ikke sket i overensstemmelse med de databeskyttelsesretl..

 • Klage over afvisning af fuld indsigt

  Publiceret 15-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag vedrørende en skole, hvor en tidligere ansat klagede over, at skolen afviste at give ham fuld indsigt i en forældreh..

 • Tilsyn med Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger

  Publiceret 12-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2018-813-0001 Resumé Den Uafhængige Politiklagemyndighed var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsy

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har netop afsluttet et planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps i oktober 2018, hvor tilsynet havde særligt fokus på de registreredes..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Det var i et konkret tilfælde i strid med reglerne om udøvelsen af de registreredes rettigheder, at en kommune først besvarede en borgers anmodning om sletning..

 • Klage over manglende kryptering

  Publiceret 02-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  I en konkret sag om kryptering af e-mails havde Lowell Danmark A/S foretaget en risikovurdering, hvor fremgangsmåden blev vurderet som en passende sikkerhedsfor..

Søg i arkivet