2019 - Oktober

 • Klage over søgefunktion på kommunes hjemmeside

  Publiceret 25-10-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en kommune behandlede oplysninger om borgeren i forbindelse med en ”type-ahead”-søg..

 • Kommunes CPR-abonnement var i strid med databeskyttelsesreglerne

  Publiceret 25-10-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har i et konkret tilfælde vurderet, at Københavns Kommunes løbende abonnering på personoplysninger i Det Centrale Personregister var i strid med da..

 • ID-validering ifm. anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder

  Publiceret 25-10-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  En borger klagede over, at en virksomhed bad ham indsende fx pas eller kørekort, før den ville tage stilling til hans anmodning om sletning. Datatilsynet fandt,..

 • Klage over behandlingssikkerhed

  Publiceret 07-10-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage har Datatilsynet vurderet, at brugen af krypteringsformen oppurtunistisk TLS uden yderligere kontrol i et konkret tilfælde ikke var en t..

Søg i arkivet