2020 - Juni

 • Uautoriseret adgang til videoovervågning

  Publiceret 18-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har i forbindelse med et alvorligt sikkerhedsbrud fundet, at Salling havde truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, men udtal..

 • Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger hos Region Syddanmark

  Publiceret 12-06-2020
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  I en årrække var der potentiel adgang for 30.000 medarbejdere til mere end 800.000 borgeres personoplysninger. Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og giver påb..

 • Videregivelse af kundeoplysninger til brug for direkte markedsføring

  Publiceret 11-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage finder Datatilsynet, at det er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, at Stofa A/S har videregivet kundeoplysninger o..

 • Utilstrækkelig sikkerhed ved levering af inkassobreve

  Publiceret 11-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af databehandleren RoestNielsen ApS, idet virksomheden ikke levede op til kravene om et passende sikkerhe..

 • Offentliggørelse af gamle klubblade

  Publiceret 08-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Jyllinge Sejlklub har offentliggjort gamle klubblade med oplysninger om en borger og afvist at slette de pågældende oplysninger. Begge dele er i overensstemmels..

 • Behandling af indsigtsanmodning og personoplysninger

  Publiceret 02-06-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage taget stilling til en række virksomheder i TDC-koncernens behandling af personoplysninger.

Søg i arkivet