2020 - Maj

 • Tilsyn med Carlsberg Danmark A/S' behandling af oplysninger om ansøgere

  Publiceret 25-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har afsluttet et skriftligt tilsyn med Carlsberg Danmark A/S med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering. Datatilsy..

 • Manglende opfyldelse af oplysningspligt

  Publiceret 22-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af Advokatnævnets manglende opfyldelse af sin oplysningspligt over for en advokat, som nævnet havde modta..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 18-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) for manglende sletning af videooptagelser og billeder af en tidligere medarbejder på int..

 • Ugyldigt samtykke og manglende sletning

  Publiceret 18-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at en virksomheds behandling af personoplysninger er sket uden gyldigt samtykke fra de registrerede, og at virksomheden..

 • Kriminalforsorgens håndtering af anmodning om indsigt

  Publiceret 11-05-2020
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet udtaler kritik af Kriminalforsorgens håndtering af en fængselsbetjents indsigtsanmodning. I forbindelse med sagen tog Datatilsynet bl.a. stilling t..

Søg i arkivet